Beleidsplan

Zoals al blijkt uit de overige informatie op de website, is DIJC Bertus een vereniging waar naast de prestatie ook duidelijk het sociale aspect erg belangrijk is. Om deze kernwaarden goed te borgen, is er een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan beschrijft wat de missie, doelen en visie zijn van DIJC Bertus, en is daarmee richting-gevend bij alle ontwikkelingen en activiteiten die er binnen de club plaatsvinden. Het beleidsplan is hier te downloaden.

 
 

Popular Tags